Afgeronde onderzoeken

Hieronder volgt – per thema – een overzicht van afgeronde UNO-VUmc onderzoeken.

Hersenaandoeningen

  • Grip op probleemgedrag: de evaluatie van het effect van een zorgprogramma op probleemgedrag en psychofarmacagebruik bij verpleeghuisbewoners met dementie.
  • In beweging: de evaluatie van het effect van een beweegprogramma op valincidenten en uithoudingsvermogen van verpleeghuisbewoners op psychogeriatrische afdelingen.
  • Klinisch beloop van dementie: inzicht in het klinisch beloop van dementie in Nederlandse verpleeghuizen
  • PneuMonitor: de ontwikkeling, implementatie en evaluatie van een leidraad voor optimale symptoomverlichting voor patiënten met dementie en pneumonie.
  • Sta op! de evaluatie van het effect van de stapsgewijze methode STA OP! op onbegrepen gedrag, stemming  en psychofarmaca-gebruik bij mensen met dementie.

Revalidatie

  • Care4Stroke: oefentherapie
  • HIPS: onderzoek naar valangst bij revalidanten met een heupfractuur.

Organisatie van zorg

  • Haalbaarheidsstudie AGZ: evalueren van de haalbaarheid van een studie naar de kenmerken van cliënten die ambulante geriatrische zorg (AGZ) ontvangen, de inhoud van de ontvangen zorg, en het effect van die zorg.
  • IMPACT: het ontwikkelen, implementeren, en evalueren van interventies gericht op verantwoord antibioticagebruik op basis van inzicht in antibioticagebruik in Nederlandse verpleeg- en verzorgingshuizen.