Afgeronde onderzoeken

Hieronder volgt – per thema – een overzicht van afgeronde UNO-VUmc onderzoeken.

Hersenaandoeningen

  • Grip op probleemgedrag: de evaluatie van het effect van een zorgprogramma op probleemgedrag en psychofarmacagebruik bij verpleeghuisbewoners met dementie.
  • In beweging: de evaluatie van het effect van een beweegprogramma op valincidenten en uithoudingsvermogen van verpleeghuisbewoners op psychogeriatrische afdelingen.
  • Juist gebruik van antiobiotica in de langdurige zorg: met het gelijknamige rapport dat in februari 2020 verscheen.
  • Klinisch beloop van dementie: inzicht in het klinisch beloop van dementie in Nederlandse verpleeghuizen
  • Pijn bij dementie: Inzicht krijgen in de prevalentie van pijn onder ouderen met dementie, en over de relatie tussen verschillende subtypen van pijn, dementie, cognitief functioneren en de aanwezigheid van neuropsychiatrische symptomen.
  • PneuMonitor: de ontwikkeling, implementatie en evaluatie van een leidraad voor optimale symptoomverlichting voor patiënten met dementie en pneumonie.
  • Sta op! de evaluatie van het effect van de stapsgewijze methode STA OP! op onbegrepen gedrag, stemming  en psychofarmaca-gebruik bij mensen met dementie.
  • KORSAKOV-studie ‘Mij mankeert niets’: het functioneren en de kwaliteit van leven van mensen met het syndroom van Korsakov die in een verpleeghuis verblijven.

Revalidatie

  • Care4Stroke: oefentherapie
  • HIPS: onderzoek naar valangst bij revalidanten met een heupfractuur.

Organisatie van zorg