Care4Stroke: oefentherapie

Achtergrond

Uit onderzoek blijkt dat meer oefentherapie leidt tot een beter herstel na een beroerte. In het kader van het Care4Stroke onderzoek is een speciaal programma ontwikkeld waarbij de revalidant meer zelf kan oefenen naast de standaard therapie, door het betrekken van een naaste (bv. partner, broer, zus of kinderen). Om de patiënt en naaste te kunnen begeleiden wordt het programma ondersteund door innovatieve e-health toepassingen. Met behulp van een pilot studie in Reade is ervaring opgedaan met dit programma en is gebleken dat het veilig en haalbaar is.

Doel

Onderzoeken of deze manier van oefenen kan leiden tot een vervroegd ontslag naar huis, tot beter herstel van de patiënt en tot verminderde ervaren belasting voor de naaste.

Methode

Voor deze uitgebreide studie zijn revalidanten geïncludeerd in diverse revalidatiecentra, ziekenhuizen en verpleeghuizen in Amsterdam en omstreken (via UNO-VUmc) en in Breda en Goes. Daarnaast is het programma in het kader van dit onderzoek uitgezet in Australië, om ook de meerwaarde van een dergelijk programma buiten Nederland te kunnen onderzoeken.

Fase

De dataverzameling is afgerond.

Onderzoeker

Judith Vloothuis (Reade)