DALT Project: Dementia, Advance directives and Life Termination

Euthanasie bij mensen met dementie op basis van een schriftelijke wilsverklaring:
de ontwikkeling van een handreiking

 

Achtergrond

Al sinds de invoering van de euthanasiewet (2002) worstelen artsen met het dilemma hoe zij om moeten gaan met schriftelijke euthanasieverklaringen van mensen met ernstige dementie. Artsen zijn in meerderheid huiverig om het leven te beëindigen van iemand met wie zij daarover niet meer kunnen communiceren, maar de eerste uitvoeringen zijn een feit.

Juridisch, ethisch en praktisch inzicht in euthanasiewet

In dit onderzoek wordt vanuit juridisch, ethisch, en praktisch oogpunt inzicht verkregen in deze thematiek. Daarbij wordt gebruikt gemaakt van verschillende methoden, waaronder vragenlijstonderzoek onder specialisten ouderengeneeskunde, interviews met artsen en naasten, een review van de ethische en juridische literatuur gevolgd door interviews met experts, en een delphi studie gericht op de toepasselijkheid van de zorgvuldigheidscriteria.

Handreiking als houvast voor artsen

Als eindresultaat beoogt dit onderzoek een handreiking te ontwikkelen waaraan artsen houvast kunnen hebben in het zorgvuldig omgaan met euthanasieverklaringen van mensen met dementie.

DALT-film

Bekijk het verhaal achter het DALT Project. Djura Coers en Cees Hertogh vertellen erover in deze film.

 

Fase

De dataverzameling binnen het DALT onderzoek bevindt zich in de afrondende fase. In maart 2022 zijn de juridische focusgroepen uitgevoerd en hiermee is het grootste deel van de data verzameling binnen. Momenteel focussen we ons op het analyseren van de data uit de verschillende studieonderdelen (het vragenlijstonderzoek, de interview-studies en de focusgroep-studie).

Het eerste artikel over de interviews met artsen die de petitie ‘niet stiekem bij dementie’ hebben getekend is inmiddels ingediend voor publicatie in een internationaal wetenschappelijk tijdschrift. Op korte termijn zullen ook de artikelen over het vragenlijst onderzoek en de focusgroep-studie afgerond worden en ingediend worden voor publicatie. Ons streven is om voor het eind van de zomer van 2022 ook het artikel van de laatste interview-studie af te ronden en hopelijk in te dienen voor publicatie.

In januari 2023 zal het laatste onderdeel van de het DALT-project worden opgepakt. Dit betreft een Delphi-studie. Deze studie zal in het voorjaar van 2023 uitgevoerd en geanalyseerd worden. Het streven is om voor de zomer van 2023 ook het laatste wetenschappelijke artikel over de resultaten van deze Delphi-studie af te ronden.

Ondertussen is de gehele projectgroep van het DALT-project druk bezig met de tweede concept versie van de handreiking. Deze handreiking wordt gedurende de vorderingen van het onderzoek telkens aangepast en aangevuld. We hopen na de zomer van 2023, als alle studieonderdelen zijn afgerond, te werken aan een definitieve versie van deze handreiking.

Onderzoeker en projectgroep leden

Djura Coers (Amsterdam UMC, locatie VUmc)

Projectgroep leden DALT: D.O. Coers, M.E. de Boer, M.A.J.M. Buijsen, A. van der Heide, E.M. Sizoo, B. Frederiks, M. Smalbrugge, A.H. Blankenstein, C.J. Leget en C.M.P.M. Hertogh

Heeft u vragen over het DALT project? Neem dan contact op met de onderzoeker via DALT@amsterdamumc.nl

Publicaties

 

Meld u aan voor de nieuwsbrief van het DALT onderzoek.