Factsheet Infectiepreventie

In 2016 is door de themagroep ‘goede organisatie van zorg’ de factsheet ‘infectiepreventie & goed antibioticagebruik’ ontwikkeld. Deze factsheet biedt een overzicht van beschikbare producten op het gebied van infectiepreventie en goed gebruik van antibiotica. De beschikbare producten zijn gebundeld per ‘verbeterpunt’. Zorgorganisaties kunnen het overzicht gebruiken om producten te vinden die passen bij verbeterpunten die voor hen gelden, om zo infectiepreventie en goed antibioticagebruik te stimuleren.