Interventie GRIP op Probleemgedrag

GRIP op probleemgedrag. Een effectieve methode bij ouderen met dementie.

Probleemgedrag – of onbegrepen gedrag – komt veel voor bij verpleeghuisbewoners met dementie. Roepen, onrustig zijn of geagiteerd reageren. Het zorgt voor een verminderde kwaliteit van leven en verhoogde belasting van het verzorgend personeel.
Zeer regelmatig worden psychofarmaca gebruikt om probleemgedrag bij deze groep mensen te behandelen. Middelen waarvan het effect beperkt is en de bijwerkingen hoog.

De interventie ‘GRIP op probleemgedrag’ is ontwikkeld op basis van verschillende richtlijnen:
– De aanpak van probleemgedrag middels psychosociale interventies
– Het advies psychofarmaca zoveel mogelijk te beperken.

Het programma GRIP op probleemgedrag, bedoeld voor het hele zorgteam, bestaat uit een scholing over probleemgedrag en het belang van methodisch werken. Vervolgens wordt het methodisch werken vormgegeven en ondersteund in vier stappen:

  1. Vroegtijdig vaststellen van probleemgedrag door verbeterde signalering door verzorging, aan de hand van een scorelijst (NPI-Q).
  2. Analyse van het gedrag met behulp van een werkblad, dat wordt doorgegeven aan de arts (bij een lichamelijke oorzaak) of aan de psycholoog (bij een mogelijk psychische oorzaak).
  3. Opstellen van behandelplan, -doel en evaluatiemoment door de arts of psycholoog.
  4. Evaluatie met het team door de arts of de psycholoog.Onderzoek

Resultaat

GRIP werd al stapsgewijs ingevoerd op 17 psychogeriatrische afdelingen in verpleeghuizen door heel Nederland. Elke 4 maanden werden door middel van interviews en vragenlijsten gegevens verzameld. De resultaten laten zien dat ‘GRIP op probleemgedrag’ goed werkt bij de aanpak van probleemgedrag, en dat het zorgt voor minder psychofarmaca gebruik. Met GRIP verandert de werkdruk niet, maar neemt de werktevredenheid onder zorgmedewerkers wel toe.

 

Onderzoek

GRIP is door het UNO-VUmc, door onderzoeker Sandra Zwijsen ontwikkeld, in samenwerking met het UKON-netwerk.  Kenniscentrum Vilans maakte een filmpje over de interventie GRIP. Bekijk het hier.