Interventie GRIP op Probleemgedrag

 

GRIP op probleemgedrag. Een effectieve methode bij ouderen met dementie.

Probleemgedrag – of onbegrepen gedrag – komt veel voor bij verpleeghuisbewoners met dementie. Roepen, onrustig zijn of geagiteerd reageren. Het zorgt voor een verminderde kwaliteit van leven en verhoogde belasting van het verzorgend personeel.
Zeer regelmatig worden psychofarmaca gebruikt om probleemgedrag bij deze groep mensen te behandelen. Middelen waarvan het effect beperkt is en de bijwerkingen hoog.

De interventie ‘GRIP op probleemgedrag’ is ontwikkeld op basis van richtlijnen van Verenso, V&VN en het NIP. Basis onderdelen zijn:

– Een methodische aanpak van probleemgedrag
– De aanpak van probleemgedrag middels psychosociale interventies
– Het advies psychofarmaca zoveel mogelijk te beperken

Het programma GRIP op probleemgedrag, bedoeld voor het hele zorgteam, bestaat uit een scholing over probleemgedrag en het belang van methodisch werken. Vervolgens wordt het methodisch werken vormgegeven en ondersteund in vier stappen:

  1. Vroegtijdig vaststellen van probleemgedrag door verbeterde signalering door verzorging, aan de hand van een scorelijst (NPI-Q).
  2. Analyse van het gedrag met behulp van een werkblad, dat wordt doorgegeven aan de arts (bij een lichamelijke oorzaak) of aan de psycholoog (bij een mogelijk psychische oorzaak).
  3. Opstellen van behandelplan, -doel en evaluatiemoment door de arts of psycholoog.
  4. Evaluatie met het team door de arts of de psycholoog.

Resultaat

GRIP werd al stapsgewijs ingevoerd op 17 psychogeriatrische afdelingen in verpleeghuizen door heel Nederland. Elke 4 maanden werden door middel van interviews en vragenlijsten gegevens verzameld. De resultaten laten zien dat ‘GRIP op probleemgedrag’ goed werkt bij de aanpak van probleemgedrag, en dat het zorgt voor minder psychofarmaca gebruik. Met GRIP verandert de werkdruk niet, maar neemt de werktevredenheid onder zorgmedewerkers wel toe.

Train-de-Trainer cursus

Bij de train-de-trainer cursus, georganiseerd door Gerion, word je opgeleid tot lokale GRIP coördinator. Je leert bij de train-de-trainer cursus hoe je in je eigen instelling het zorgprogramma kunt implementeren. Tijdens de cursus bespreken we de inhoud van het zorgprogramma, maar ook het organiseren van trainingen voor je team en het motiveren van collega’s. Na het volgen van de cursus kun je direct aan de slag met de implementatie van GRIP. Meer informatie vind je hier.

GRIP is door het UNO-VUmc, door onderzoeker Sandra Zwijsen ontwikkeld, in samenwerking met het UKON-netwerk.  Kenniscentrum Vilans maakte een filmpje over de interventie GRIP. Bekijk het hier.