Meten Mobiliteit: UNCO-MOB

De UNCO-MOB 2.0 is een set meetinstrumenten voor fysiotherapeuten om de mobiliteit van kwetsbare ouderen te meten. Het is een overzichtelijke en praktische aanvulling op de behandeling en biedt een objectieve maat om die behandeling te evalueren. De UNCO-MOB 2.0 bestaat uit elf meetinstrumenten, inclusief testprotocollen en scoreformulieren, plus afspraken over de tijdstippen en frequentie van afname.

Doel

Het objectief meten van de mobiliteit van kwetsbare ouderen.

Wetenschappelijke onderbouwing

In 2008 maakten twintig fysiotherapeuten binnen het UNO-VUmc afspraken over het gebruik van meetinstrumenten op het gebied van mobiliteit bij kwetsbare ouderen. Alle beschikbare meetinstrumenten werden geïnventariseerd en getoetst op validiteit en bruikbaarheid. In overleg met deelnemers aan eenzelfde traject binnen het UKON (Universitair Netwerk Ouderenzorg Nijmegen) stelden de fysiotherapeuten een set samen van de elf beste meetinstrumenten: UNCO-MOB. Deze set is in 2011 geëvalueerd. Op basis van nieuwe richtlijnen, actuele wetenschappelijke literatuur en nieuwe wensen binnen de beroepsgroep stelde het UNO-VUmc in 2013 een nieuwe set op: UNCO-MOB 2.0.