Meten van mobiliteit van kwetsbare ouderen

Dé fysiotherapeutische meetinstrumentenset voor de geriatrische cliënt

Om cliënten binnen de fysiotherapie objectief in kaart te brengen wordt het gebruik van meetinstrumenten aangeraden. Maar omdat er tal van meetinstrumenten bestaan, die niet allemaal van toepassing zijn op de cliënt, of moeilijk vindbaar, interpreteerbaar of bruikbaar zijn, heeft het UNO-VUmc een doelgerichte meetinstrumentenset samengesteld.

Meten van mobiliteit van kwetsbare ouderen
De UNCO-MOB is een set meetinstrumenten voor fysiotherapeuten om de mobiliteit van kwetsbare ouderen te meten. Het is een overzichtelijke en praktische aanvulling op de behandeling en biedt een objectieve maat om die behandeling te evalueren. De UNCO-MOB bestaat uit in totaal negentien meetinstrumenten, inclusief testprotocollen en scoreformulieren, plus afspraken over de tijdstippen en frequentie van afname.

Uit de UNCO-MOB kan een selectie van meetinstrumenten – die van toepassing zijn op de specifieke cliënt – ingezet worden voor fysiotherapeutische diagnosevorming.

Voordelen van de UNCO-MOB
Dankzij de UNCO-MOB is de fysiotherapeut minder lang op zoek naar het meest relevante meetinstrument. Hierdoor kan men zich beter richten op het doelgericht afnemen, interpreteren en integreren van de meetinstrumenten in het methodisch handelen.

Wetenschappelijke onderbouwing
In 2008 maakten twintig fysiotherapeuten binnen het UNO-VUmc afspraken over het gebruik van meetinstrumenten op het gebied van mobiliteit bij kwetsbare ouderen. Alle beschikbare meetinstrumenten werden geïnventariseerd en getoetst op validiteit en bruikbaarheid. In overleg met deelnemers aan eenzelfde traject binnen het UKON (Universitair Netwerk Ouderenzorg Nijmegen) stelden de fysiotherapeuten een set samen van de elf beste meetinstrumenten: UNCO-MOB. Deze set is in 2011 geëvalueerd. Op basis van nieuwe richtlijnen, actuele wetenschappelijke literatuur en nieuwe wensen binnen de beroepsgroep stelde het UNO-VUmc in 2013 een nieuwe set, met uitbreiding van diverse meetinstrumenten, op: UNCO-MOB 2.0. Deze, tot slot, is eenduidiger en gebruiksvriendelijker gemaakt – in samenwerking met een geriatriefysiotherapeute in opleiding en een multidisciplinair expertpanel. Het resultaat is de UNCO-MOB 2.1 die uit 19 meetinstrumenten voor ouderen bestaat, binnen 10 categorieën .

Hoe werkt het?
– Bepaal vanuit de anamnese en hulpvraag van de cliënt wat u wilt en met welk doel.
– Bepaal daarna eenvoudig het mobiliteitsniveau van de cliënt met behulp van de Functional Ambulation Categories score uit de UNCO-MOB 2.1.
– Raadpleeg met deze informatie de Beslissingstabel, met hierin de meetinstrumenten binnen 10 verschillende categorieën.
– Met de meetresultaten en de informatie uit uw anamnese, inspectie en observatie vormt u zo een goed onderbouwde fysiotherapeutische diagnose, waaruit u een SMART-behandelplan kan opstellen.