Implementatiepakket Mondzorg

Het implementatiepakket Mondzorg is een evidence based plan van aanpak voor verbetering van de mondzorg in verpleeg- en verzorgingshuizen. De implementatie omvat de samenstelling van een mondzorgteam, bijscholing van de teamleden, het invullen van mondzorgplannen voor alle cliënten, evaluatie van de praktijkervaring en halfjaarlijkse controles.

Doel

Het verbeteren van de mondgezondheid van cliënten in verpleeg- en verzorgingshuizen, en daarmee het verminderen van complicaties als een pijnlijke mond, cariës of een slechte voedingstoestand.

Wetenschappelijke onderbouwing

Dankzij een subsidie van ZonMw (Zorg voor Beter II) kon het UNO-VUmc in 2010 en 2011 de UNO Best Practice mondzorg implementeren in 14 UNO-zorgorganisaties. Hiervoor werd het Implementatiepakket Mondzorg ontwikkeld: individuele implementatie-, scholings- en borgingsplannen voor elke zorgorganisatie. Het pakket is gebaseerd op de richtlijn Mondzorg voor zorgafhankelijke cliënten in verpleeghuizen, de ImplementatieWijzer van het UNO-VUmc en de kennis en ervaring van het Belgisch-Nederlands Consortium Mondzorg Ouderenzorg (BENECOMO). Alle implementaties werden begeleid en gemonitord door projectcoördinator Kersti de Lugt.