COVID-19

Lees hier het laatste nieuws met betrekking tot COVID-19 en UNO-VUmc.

 

26 maart 2020

COVID-19 registratie in Ysis

Vanuit Verenso is er een landelijk registratie gestart om inzicht te krijgen in de prevalentie van (vermoedelijke) COVID-19 in de langdurige zorg. Dit is van belang voor beleidsafwegingen, zoals de landelijke verdeling van beschermingsmaterialen. De registratie vindt inmiddels plaats via vijf verschillende EPD’s (zie ook dit nieuwsbericht op de website van Verenso).

Binnen één van deze EPD’s, Ysis, is de registratie er daarnaast op gericht om – met een minimale registratielast – inzicht te krijgen in een aantal urgente vragen vanuit het veld. Zoals: Hoe is het beloop van een COVID-19 infectie in de ouderenzorg? Wat zijn de kenmerken van bewoners met een (vermoedelijke) COVID-19 infectie? Wat zijn de symptomen van COVID-19 bij kwetsbare ouderen en in hoeverre zien we onder hen een atypische presentatie?

Het antwoord op deze vragen is van groot belang om specialisten ouderengeneeskunde te kunnen ondersteunen in hun handelen bij bewoners met een (vermoedelijke) COVID-19 infectie. Aan alle zorgorganisaties die gebruik maken van het EPD Ysis dan ook de dringende oproep om mee te doen aan deze registratie! Meer informatie leest u hier.

Onderzoekers van het UNO-VUmc zullen de komende tijd samenwerken met Verenso en Gerimedica (ontwikkelaar van het EPD Ysis) in het analyseren en rapporteren van deze gegevens.

 

Oproep: wat kan het UNO-VUmc voor jouw organisatie betekenen?
Als academische werkplaats ouderenzorg volgen wij de ontwikkelingen rondom COVID-19 via de verschillende kanalen voor up-to-date informatie: het RIVM, Verenso, V&VN, Vilans en Actiz. Ook werken we mee aan het in kaart brengen van gegevens rondom COVID-19. Graag willen wij nog meer doen om ons netwerk te ondersteunen. Daarom deze oproep: kunnen wij iets voor jouw organisatie betekenen? Meld het via uno@vumc.nl

 

Oproep vanuit SANO: goede initiatieven delen
Op verschillende plekken ontstaan mooie initiatieven en goede ideeën om de zorg in deze uitzonderlijke omstandigheden goed te organiseren. Bijvoorbeeld om bewoners op alternatieve manieren in contact te brengen met familieleden. Of initiatieven die zorgpersoneel helpen om het hoofd boven water te (blijven) houden. Of suggesties voor het omgaan met beschermende maatregelen en inzet van personeel, op een manier dat dit goed werkbaar is.

Het UNO-VUmc en de andere academische netwerken ouderenzorg van SANO willen deze initiatieven bundelen en samen met Vilans verspreiden naar alle zorgorganisaties. Ter inspiratie en als hart onder de riem.
Stuur je goede initiatieven en ideeën naar uno@vumc.nl