Revalidatie

Goede zorg voor revalidanten

Revalidatie is relatief nieuw in de ouderenzorg. De overheveling van de AWBZ naar de Zorgverzekeringswet veranderde in 2013 de dynamiek binnen ouderenzorgorganisaties en zette revalidatie op de wetenschappelijke agenda van de ouderengeneeskunde. Zorgprofessionals staan voor een uitdaging. Hoe geven zij optimaal vorm aan het multidisciplinaire revalidatieproces? Welke bijdrage kunnen ze leveren aan langer veilig, zelfstandig wonen? Nieuwe kennis is nodig om de revalidatiezorg te innoveren, om evidence based keuzes te maken en de inzet van zorg voor zorgverzekeraars te onderbouwen.

Nieuwe kennis

Het UNO-VUmc werkt actief aan verbetering van de ouderenzorg. Binnen het netwerk participeren wetenschappers en zorgprofessionals samen in onderzoeken en projecten. Ze delen nieuwverworven kennis en inventariseren wat onderzoeksresultaten kunnen betekenen voor de dagelijkse zorgpraktijk. Op basis van die inzichten ontwikkelen en implementeren ze doeltreffende producten voor de ouderenzorg. Zo draagt het UNO-VUmc bij aan een goede zorg voor revalidanten.

Urgentie

Binnen het brede aanbod van onderzoeken en projecten richt het UNO-VUmc zich speciaal op onderwerpen die prioriteit hebben voor de UNO-instellingen. Bij het thema Goede zorg voor revalidanten zijn dat revalidatie thuis, intensiteit in relatie tot effect, cognitieve en gedragsproblemen bij revalidanten en het therapeutisch klimaat binnen de geriatrische revalidatiezorg.

Themagroep

In de themagroep 'Revalidatie' zitten vertegenwoordigers van vijftien verschillende zorgorganisaties. Zij werken samen aan verschillende projecten op het gebied van revalidatie. Zo werken ze momenteel bijvoorbeeld aan de ontwikkeling van een best practice voor het gezamenlijk met de patiënt opstellen van revalidatiedoelen. Een ander voorbeeld is de ontwikkeling van een theoretisch model voor begrippen die bij patiëntgerichtheid een rol spelen.